Népszerű keresések

Hírek

Egy Árpád-kori muszlim település kerámiáinak vizsgálata

Orosháza-Bónum-faluhely lelőhelyen 2004 és 2006 között folyt egy Árpád-kori falu feltárása. A feltárt leletanyag feldolgozása során kiderült, hogy az előkerült állatcsontok nagyon kis része volt a sertéscsont. Sertéscsont nagy mennyiségben kerül elő más Árpád-kori településeken, ugyanakkor az orosházi állatcsontok sem Árpád-koriak, hanem a korábban ott élt avarokhoz köthetők.

Különleges búza leletek Magyarország területéről

A ’new type of glume’ wheat vagy ’new glume’ wheat (továbbiakban NGW) néven ismert búzafaj jelenlétét először Jones és munkatársai mutatták ki és írták le 2000-ben görögországi neolit és bronzkori lelőhelyekről. Faji hovatartozása a mai napig nem tisztázott. Első említése óta 39, a neolitikumtól a vaskorig keltezett, Németország és az Anatóliai-fennsík közötti területről mutatták ki jelenlétét.

Kutyahús fogyasztásának bizonyítéka Baracs, Szitányi-dűlő lelőhely egyik késő kelta házában

Baracs, Szitányi-dűlő lelőhelyen Kiss Csaba Kálmán vezetésével 2008. szeptember 26. és 2008. december 3-a között végeztek megelőző régészeti feltárást, amelynek során számos régészeti korszak objektumai előkerültek. Az archaeozoológiai vizsgálatok során összesen 900 db állatcsontot határoztunk meg, ebből 639 db kelta településből származik. A kelta időszak, de az egész leletanyag legérdekesebb lelete a 26. objektumból, egy Kr.e. III-II. századra keltezhető házból előkerült kutya 2. nyakcsigolya (axis).

Friss