Népszerű keresések

Hírek

Hogyan segít a kerámiakészítés vizsgálata a bronzkori kapcsolatrendszerek megértésében

A bronzkori közösségek közötti kapcsolatok megismerésében fontos szerepet játszik a kerámia természettudományos módszerekkel való elemzése. Az edények vizsgálatával kideríthetjük, hogy egy-egy közösség milyen kerámiakészítési hagyományokkal rendelkezett, és ennek segítségével választ kaphatunk arra, hogy hogyan hatottak egymás kerámiaművességére, átvettek-e egymástól technológiai megoldásokat.

Módszerek és vizsgált lelőhelyek

Egy Árpád-kori muszlim település kerámiáinak vizsgálata

Orosháza-Bónum-faluhely lelőhelyen 2004 és 2006 között folyt egy Árpád-kori falu feltárása. A feltárt leletanyag feldolgozása során kiderült, hogy az előkerült állatcsontok nagyon kis része volt a sertéscsont. Sertéscsont nagy mennyiségben kerül elő más Árpád-kori településeken, ugyanakkor az orosházi állatcsontok sem Árpád-koriak, hanem a korábban ott élt avarokhoz köthetők.

Különleges búza leletek Magyarország területéről

A ’new type of glume’ wheat vagy ’new glume’ wheat (továbbiakban NGW) néven ismert búzafaj jelenlétét először Jones és munkatársai mutatták ki és írták le 2000-ben görögországi neolit és bronzkori lelőhelyekről. Faji hovatartozása a mai napig nem tisztázott. Első említése óta 39, a neolitikumtól a vaskorig keltezett, Németország és az Anatóliai-fennsík közötti területről mutatták ki jelenlétét.

Friss