Különleges állatcsont-lelet Hódmezővásárhelyről

A 47. sz. főút négynyomúsítása kapcsán nyitott homokbányák területén, Hódmezővásárhely–Kopáncs I., Olasz-tanya lelőhelyen egy késő rézkori (Baden kultúra) település maradványai kerültek feltárásra. A település objektumaiból nagymennyiségű állatcsont-anyag került feldolgozásra (8800 db csont), aminek vizsgálatával a településen egykor élt emberek állattartási-, vadászati- és húsfogyasztási szokásaiba nyertünk bepillantást. Az egyik gödörkomplexum anyagából egy ritka faj maradványát sikerült azonosítani: oroszlán (Panthera leo) bal oldali sarokcsontja (calcaneus) került elő, ami nagyvalószínűséggel perzsa oroszlán (Panthera leo persica) alfajként határozható meg. Ez a nagyragadozó hazánk területén a neolitikum végén és a rézkorban jelent meg, amikor is a klímaváltozás eredményeként új vadfauna-hullám (ún. holocén 2. fauna-hullám) érkezett a Kárpát-medencébe. Ekkor egyes fajok elterjedési területüket megnövelve nagyobb számban jelentek meg hazánk területén (pl. bölény, őstulok, vadló, maraloid gímszarvas) és új fajok is elérték a Kárpát-medencét. Az oroszlán elterjedési terültének legnyugatibb határát érhette itt el. Őskori lelőhelyekről, ezzel a lelettel, eddig összesen néhány előfordulási helye vált ismertté ennek a nagyragadozónak Magyarországról.

Kovács Zsófia Eszter

A hódmezővásárhelyi állatcsont vizsgálati eredmények megtekinthetők az MNM Régészeti Adatbázisában a természettudományos vizsgálatok, archaeozoológia alatt: http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/1422