Új megvilágításban az avar és Árpád-kori kerámiaművesség

„Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században” elnevezésű OTKA program keretében Árpád-kori kerámiákat vizsgáltunk Kecskemét-Peczek és Tolna-Mözs, Csádés földek (TO02) lelőhelyekről. Ezeken a lelőhelyeken néhány egyedi nyersanyagú kerámia készítése kapcsán felmerült, hogy készítésük az avar kerámiaművességből ismert technológiához hasonlít, amit az Árpád-korból nem igazán ismerünk, vagyis a kerámiakészítési hagyományokban valamiféle kapcsolata fedezhető fel az avar és Árpád-kor között.

Most Kaposvár-Fészerlak 19. lelőhely avar kerámiái közül mutatunk olyat, melynek készítésmódja nagyon hasonlít a kecskeméti és Tolna-mözsi Árpád-kori kerámiákéhoz.

Kreiter Attila, Skriba Péter, Gallina Zsolt, Skoda Péter, Pánczél Péter

Kép: „Kaposvölgyi” típusú, finom anyagú, lassúkorongolt fazék vékonycsiszolatának mikroszkópos képe.

A kecskeméti és Tolna-mözsi kerámiavizsgálati eredmények megtekinthetők az MNM Régészeti Adatbázisában a természettudományos vizsgálatok alatt: http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/1990

http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/1627