Avar kutatási programban vesz részt a Nemzeti Múzeum

A Nemzeti Múzeum a Miskolci Egyetemmel együttműködve részt vesz az „Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében” című OTKA programban. Kutatóink a pályázat keretében végzik többek között Kaposvár – Fészerlakon feltárt jelentős avar kori kohótelep kerámia anyagának tudományos feldolgozását. A leletanyag régészeti vizsgálata mellett jelentős szerepet szánunk a kerámiák archeometriai vizsgálatának is.

A 7-8. század fordulójára, 8. század első felére keltezhető avar kori település kerámia anyagában a legnagyobb csoportot a Kapos-völgyére jellemző, jó minőségű, kézikorongon készült, finom anyagú fazekak, bögrék alkották, amelyek mellett nagyobb számban a mezőföldi lelőhelyekről ismert, vastagabb falú, durvább kivitelű fazekak, vagy a Mecsektől délre eső területekre jellemző, kavicsos soványítású, szemcsés edények kerültek elő, illetve a Balaton környékére jellemző típusok is előfordulta. A leletanyagban meglehetősen nagy számban fordulnak elő Kelet-dunántúli típusú termékek: az avar kori szürke, kisebb részben fekete kerámia, valamint az avar kor második felének jellemző sárga finomkerámiája. Különösen ez utóbbi fordul elő a települések anyagára általában nem jellemző nagy számban, ami valószínűleg a vasművességgel foglalkozó település presztízsére utal.

A kerámiák petrográfiai vizsgálata is azt támasztja alá, hogy ez egy jelentős avar település lehetett, mert úgy tűnik, hogy számos kerámia kereskedelem útján került a lelőhelyre, vagyis a lelőhelyünk széles körű kereskedelemi kapcsolatokkal rendelkezett. A kerámiák nyersanyaga alapján a kerámiák egy része valóban a Balaton környékéről, a Mezőföldről, Kelet-Dunántúlról, illetve Baranyából származhat.

A képen különböző típusú avar kerámiák láthatók, a vékonycsiszolatokban jól látszik, hogy különböző nyersanyagokból készültek.

Kreiter Attila, Skriba Péter, Gallina Zsolt, Skoda Péter

A kaposvári kerámiavizsgálati eredmények megtekinthetők az MNM Régészeti Adatbázisában a természettudományos vizsgálatok alatt: http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/2385