Egy Árpád-kori muszlim település kerámiáinak vizsgálata

Orosháza-Bónum-faluhely lelőhelyen 2004 és 2006 között folyt egy Árpád-kori falu feltárása. A feltárt leletanyag feldolgozása során kiderült, hogy az előkerült állatcsontok nagyon kis része volt a sertéscsont. Sertéscsont nagy mennyiségben kerül elő más Árpád-kori településeken, ugyanakkor az orosházi állatcsontok sem Árpád-koriak, hanem a korábban ott élt avarokhoz köthetők. Szintén érdekességnek számít, hogy számos palackmaradvány is előkerült, amely nagyon ritka Árpád-kori településeken, de Orosházán összefüggésben lehetnek a muszlimok kötelező rituális mosakodási szokásával. Egy 1400-as évekbeli oklevél Orosházától északra egy Böszörményestelek nevű települést említ. A böszörmény szóban a muszurmán-muzulmán-muszlim szavak fedezhetők fel.

A lelőhelyről számos palack nyersanyagát vizsgáltuk meg. A lelőhelyre nagy nyersanyagbeli változatosság jellemző, amely nem meglepő, hiszen a vizsgált Árpád-kori leletanyag a 11–13. századra datálható, vagyis maximum 200 éves időszakra tehető. Ez azt jelenti, hogy kb. 200 év fazekas hagyományát látjuk egyszerre. Ez az időszak több generációnyi fazekast/műhelyt jelenthet, akik esetleg kissé eltérő módon készítették a palackokat. Néhány palack esetében az is feltételezhető, hogy nem helyben készült, hanem más területekről érkezhettek a lelőhelyre. A palackok, illetve az ún. „fehér” nyersanyagú kerámiák kérdése még bőven rejt magában kutatási lehetőséget. A lehetséges Árpád-kori műhelyek felderítése fontos kutatási terület, azonban ezek kutatása országhatárokon átnyúló feladat, de legalább az ország határán belüli lehetséges nyersanyag-források megismerése szükséges. Az orosházi fehér nyersanyagú kerámiák esetében mindenképpen elmondható, hogy alapnyersanyaguk biztosan nem helyi eredetű, nyersanyaguk, vagy maguk a palackok kereskedelem útján kerültek oda, vagy a muszlim közösség hozta magával korábbi szállásterületéről.

Kreiter Attila, Rózsa Zoltán

A lelőhelyről végzett kerámiavizsgálati eredmények megtekinthetők az MNM Régészeti Adatbázisában a természettudományos vizsgálatok alatt: http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/2614